Інформатика і комп’ютерна техніка

 

Фундаментальною рисою сучасної цивілізації є швидке зростання виробництва, споживання та накопичення інформації.
Збільшення інформації та зростання попиту на неї призвели до появи окремої галузі людської діяльності, пов'язаної з автоматизацією переробки інформації.
Саме вивченням структури та загальних властивостей інформації, а також закономірностей всіх процесів обміну інформацією - від безпосереднього усного або письмового спілкування спеціалістів до цілком формальних процесів обміну інформацією за допомогою різних носіїв інформації, займається наука інформатика.
Дисципліна "Інформатика і комп'ютерна техніка" є однією з дисциплін, які лежать в основі базової освіти студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.
Метою курсу є підготовка студентів до роботи на ПЕОМ у складі автоматизованого робочого місця спеціаліста з використанням пакетів прикладних програм, формування знань, умінь і навичок використання засобів сучасних технологій; формування навичок роботи у локальних і глобальних комп'ютерних мережах.

Знати:

теоретичні основи інформації та структуру інформаційної системи; загальні принципи побудови сучасної комп'ютерної техніки; використання системного та прикладного програмного забезпечення в інформаційних системах; системи обробки економічної інформації, методи запровадження діалогу в процесі виконання конкретних завдань; основи використання автоматизованого робочого місця спеціаліста;

 

Уміти:

організовувати роботу на персональній ЕОМ; використовувати комп'ютерну техніку та програмні засоби під час розв'язування професійних завдань; виконувати обробку інформації з використанням електронних таблиць; створювати документи за допомогою текстового редактора; виконувати їх редагування та одержувати тверду копію документів за допомогою друкуючого пристрою; організовувати на ПЕОМ бази даних з практики підприємств і виконувати їх обробку; працювати в локальній мережі та отримувати необхідну інформацію за допомогою Інтернету.

 

1Теоретичні основи інформації.pdf
Adobe Acrobat Document 585.3 KB
2Структура ІС.pdf
Adobe Acrobat Document 1.6 MB
3_Комп_мережі. Інтернет.pdf
Adobe Acrobat Document 645.2 KB
4_Організація програмного забезпечення П
Adobe Acrobat Document 1.9 MB
5_Сервісне ПЗ.pdf
Adobe Acrobat Document 1.3 MB
6_Текстові редактори.pdf
Adobe Acrobat Document 1.5 MB
7_Текстові редактори.pdf
Adobe Acrobat Document 1.3 MB
8_Excel.pdf
Adobe Acrobat Document 837.5 KB
9_Таблична база даних та операції в них.
Adobe Acrobat Document 602.1 KB
10_СУБД _Access.pdf
Adobe Acrobat Document 2.9 MB
11_Power Point.pdf
Adobe Acrobat Document 1.0 MB
12_Експертні і навч системи.pdf
Adobe Acrobat Document 3.6 MB